PANSKÉ POZEMKY

Sympatická
obec s históriou

Chotár Voderád - obce s 1400 obyvateľmi sa rozprestiera na území Trnavskej pahorkatiny, ktorá je súčasťou Podunajskej nížiny. Obec leží na širokej nive potoka Gidra. Východne od obce tečie potok Ronava.

Povrch katastrálneho územia je rovinatý až mierne zvlnený. Celková výmera obce je 1415 hektárov.

Nadmorská výška v strede obce je 130 metrov n. m. a v chotári 128 – 150 metrov n. m. Obec má veľmi priaznivé podmienky pre poľnohospodársku výrobu. Podnebie má charakter mierneho klimatického pásma, ktoré možno charakterizovať ako teplé, suché s miernou zimou.

Občianska vybavenosť

Obec Voderady splňa požiadavky aj toho najnáročnejšieho klienta svojou polohou a bohatou občianskou vybavenosťou - škola, škôlka, zdravotné stredisko, kaderníctvo, posilňovňa, pošta,potraviny, pizzeria, stavebniny, multifunkčné ihrisko, parky a veľa kultúrnych pamiatok.

Obec s históriou

Obec s históriou

Existencia obce je prvýkrát historicky doložená v zachovanej listine od kráľa Bela IV z roku 1243, kde sa uvádza pod názvom Wederet. Dominantou obce je kaštieľ s priľahlým anglickým parkom. K pamäti hodnostiam patrí barokový kostol z roku 1692.

Pracovné príležitosti

Pracovné príležitosti

V katastri obce sa nachádza priemyselný park. Svoj výrobný závod v ňom má postavený aj kórejská spoločnosť Samsung a jej subdodávatelia.